Facebook
Twitter
YouTube

Vaja »NEK – maj 2008« (22. 5. 2008)

Izpostava URSZR Brežice je v sodelovanju z Občinami v Posavju in NE Krško pripravila in v sredo, 21. maja 2008 izvedla štabno vajo regijskega pomena »NEK – maj 2008« za primer jedrske nesreče v NE Krško.

V vaji so sodelovali štab CZ za Posavje s poveljnikom CZ za Posavje, štab CZ občine Brežice s poveljnikom CZ občine Brežice, štab CZ občine Kostanjevica na Krki s poveljnikom CZ občine Kostanjevica na Krki, štab CZ občine Krško s poveljnikom CZ občine Krško, štab CZ občine Sevnica s poveljnikom CZ občine Sevnica, CORS, NE Krško ter zaposleni na Izpostavi. Vsi izvajalci so delovali na svojih lokacijah.

 Cilji vaje so bili:

- preveriti in oceniti strokovne rešitve in predpostavke odzivov v regijskem in občinskih načrtih zaščite in reševanja ob jedrski nesreči v NE Krško ,

- preizkusiti pripravljenost štabov CZ za operativno vodenje aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči ob jedrski nesreči v NE Krško,

- preizkusiti delovanje sistema zvez in koordinacijo aktivnosti med štabi CZ v regiji.

Vajo je kot opazovalka pri štabu CZ za Posavje spremljala ga. Turk Stojanovič iz URSZR.

Štabna vaja regijskega pomena je bila izvedena kot redno letno usposabljanje štabov CZ v Posavju, hkrati pa je služila kot priprava na vajo državnega pomena »NEK 2008«.

Sodelujoči v vaji smo pridobili nove izkušnje, ki jih bomo uporabili pri našem nadaljnem delu.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE