Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrti zaščite in reševanja (17. 1. 2008)

Izpostava URSZR Brežice ima usklajene in sprejete naslednje regijske načrte zaščite in reševanja v Posavju:

1. Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah v Posavju,verzija 2.0,

2. Regijski načrt zaščite in reševanja ob potresu v Posavju, verzija 2.0,

3. Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči v Posavju, verzija 2.0,

4. Regijski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči v Posavju, verzija 2.0,

5. Regijski načrt zaščite in reševanja ob letalski nesreči v Posavju, verzija 2.0,

6. Regijski načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih v Posavju, verzija 2.0,

7. Regijski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi v Posavju, verzija 1.0,

8. Regijski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti v Posavju, verzija 1.0.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE