Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Koper (RSS)

3. 12. 2012
Natečaj za likovna in literarna dela za 2012/2013
Tudi letos je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala državni natrčaj za likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesreče - POTRES" za predšolsko in šolsko mladino.
8. 6. 2012
Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK
V Kopru je dne 2. 6. 2012 potekalo regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa , ki sta ga organizirala Območno združenje rdečega križa Koper in Izpostave URSZR Koper, na katerem so svoje sposobnosti preverjale ekipe iz Obalne (Izpostava URSZR Koper) in Severnoprimorske regije (Izpostava URSZR Nova Gorica). Tema letošnjega preverjanja je bil "potres".
20. 3. 2012
Regijski izbor likovnih in literarnih del v šolskem letu 2011/12
V šolskem letu 2011/2012 je bil razpisan natečaj likovnih in literarnih del na temo " Naravne in druge nesreče v moji okolici. Natečaj je poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju. Na regijskem nivoju se je natečaj že končal, državni izbor pa bo opravljen do 20.4.2012. Razpis je bil 14.6.2011 poslan 31 osnovnim šolam oziroma njihovim podružnicam ter 38. vrtcem oziroma njihovim enotam v Obalni regiji.
7. 3. 2012
Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite v Kopru
Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite je bila organizirana v sodelovanju z mestno občino Koper v petek, 2. marca 2012 v dvorani Pokrajinskega muzeja v Kopru.
Prireditve so se udeležili predstavniki Obalne regije, gostje z Notranjske ,Severne Primorske, Italije in Hrvaške. Slavnostni govornik je bil predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje in član republiškega štaba za Civilno zaščito gospod Srečko Šestan. Program je povezoval gospod Danijel Cek.
9. 12. 2011
Prikolica za množične nesreče v Kopru
Izpostava URSZR Koper, ki je prevzela prikolico za množične nesreče, predvsem na avtocestah, hitrih cestah, predorih in drugih nesrečah, jo je predala v uporabo in oskrbo Javnemu zavodu Gasilske brigade Koper. S pomočjo prikolice bodo reševalne ekipe hitro in učinkovito ukrepale na kraju nesreče za prvo oskrbo do 20. ponesrečencev. V prikolici je vsa nujna oprema od sanitetnega materiala, različna nosila, razsvetljave s pomočjo agregata in druga tehnična oprema.
8. 12. 2011
Osnutek Regijskega načrta ZiR ob jedrski ali radiološki nesreči
Na podlagi 16.člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02, 17/02, in 76/08) Izpostava URSZR Koper objavlja javno predstavitev osnutka Regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči za Obalno regijo.Vsi zainteresirani lahko podajo pripombe in predloge na osnutek načrta in si ga ogledajo na sedežu Izpostave URSZR Koper, v času od 8.12.2011 do 8.1.2012.
12. 8. 2011
Državni načrt zaščite in reševanja ob nesreči na morju
Na podlagi 18. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 2/02, 17/02, 17/06 in 76/08), objavljamo javno predstavitev ažuriranega državnega načrta zaščite in reševanja ob nesreči na morju.
15. 6. 2011
Razpis natečaja za likovna in literarna dela za 2011/2012
Uprava RS za zaščito in reševanje je za šolsko leto 2011/2012 razpisala državni natečaj na temo"Naravne in druge nesreče v moji okolici" za predšolsko in šolsko mladino.
7. 6. 2011
Regijsko preverjanje ekip prve pomoči v Idriji
Dne 4.6.2011 je potekalo regijsko preverjanje ekip prve pomoči v Idriji. Organizirala ga je Izpostava URSZR Nova Gorica in Območno združenje RK Idrija. Na preverjanju so sodelovale štiri ekipe iz Severnoprimorske regije in štiri ekipe iz Obalne regije.
Četrto usposabljanje pogodbenikov CZ na ladji Triglav
Z namenom, da se obnovi in izpopolni usposobljenost pogodbenih pripadnikov CZ ter delavcev Izpostave URSZR Koper ob ekoloških in drugih nesrečah na morju ter preizkusi uporabo vojaške ladje Triglav za potrebe zaščite, reševanja in pomoči je bilo izvedeno dvodnevno, regijsko, terensko in praktično usposabljanje dne 12.4. in 13.4.2011.
<<< Prejšnjih 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE