Facebook
Twitter
YouTube

USKLAJEVANJE REGIJSKEGA NAČRTA ZIR OB NESREČI ZRAKOPLOVA (6. 2. 2020)

Zbiranje predlogov in pripomb

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS št.24/12, 78/16, 26/19), vabimo občine in druge izvajalce, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, da podajo svoje predloge in pripombe na predlog Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nerseči zrakoplova v Obalni regiji. Zbiranje predlogov in pripomb poteka do 10.3.2020, na elektronski naslov izpostava.kp@urszr.si.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)