Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS NATEČAJA LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL ZA LETO 2019/2020 (29. 8. 2019)

Tudi v šolskem letu 2019/2020 je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala natečaj za likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče - Neurje«.

Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah. Izpostava Koper bo razpis poslala vsem osnovnim šolam in vrtcem v regiji. 

Likovni in literarni izdelki morajo prispeti na Izpostavo URSZR Koper do 24.2.2020. Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala 5 del in jih poslala na državni izbor. Na regijskem nivoju bodo izbrana dela nagrajena, nagrajen bo tudi najaktivnejši vrtec in osnovna šola. 

Maja 2020 bo URSZR organizirala zaključno prireditev državnega natečaja, na kateri bo 35–im najboljšim avtorjem likovnih in pisnih del ter njihovim mentorjem podelila nagrade, priznanja in potrdila.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis_natecaja_2019-2020_KP.pdf (PDF datoteka)

Privolitev_mentor.doc (Word datoteka)

Privolitev_otrok.doc (Word datoteka)