Facebook
Twitter
YouTube

DOPOLNJENI REGIJSKI OCENI OGROŽENOSTI (21. 8. 2019)

Na osnovi spremenjene državne ocene ogroženosti smo izdelali, spremenili in dopolnili naslednje regijske ocene ogroženosti za Obalno regijo:
- OCENA POTRESNE OGROŽENOSTI OBALNE REGIJE,
- OCENA OGROŽENOSTI OB NESREČI ZRAKOPLOVA V OBALNI REGIJI in
- OCENA OGROŽENOSTI OBALNE REGIJE ZARADI ŽLEDA.

Skladno z veljavnimi predpisi, vabimo lokalno skupnost in organizacije, da svoje ocene ogroženosti uskladijo z Oceno ogroženosti za Obalno regijo, za posamezne vrste nesreče

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

potres.pdf (PDF datoteka)

zrakoplov.pdf (PDF datoteka)

zled.pdf (PDF datoteka)