Facebook
Twitter
YouTube

JAVNA PREDSTAVITEV REGIJSKEGA NAČRTA ZIR (1. 8. 2019)

Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12 in 78/16) Uprava RS za zaščito in reševanje, Urad za operativo, Izpostava URSZR Koper, objavlja javno predstavitev

REGIJSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB VELIKEM POŽARU V NARAVNEM OKOLJU ZA OBALNO REGIJO, verzija 3.0. Javna predstavitev traja od 1.8. do 31.8. 2019, vsak delovni dan od 9. do 14. ure, na sedežu Izpostave URSZR Koper, Ferrarska 5b, Koper. Ogled načrta je mogoč ob navedenem času, po predhodni najavi na tel. 05/668-43-05 ali po e-pošti andrej.gustincic@urszr.si. Načrt najdete v prilogi te objave.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE