Facebook
Twitter
YouTube

VAJA SLUŽBE ZA PODPORO OB EKOLOŠKIH IN DRUGIH NESREČAH NA MORJU (17. 4. 2019)

V sredo, 17.4.2019 je potekala enodnevna praktična vaja Službe za podporo in opravljanje posebnih nalog zaščite, reševanja in pomoči pri ekoloških in drugih nesrečah na morju (v nadaljevanju MORJE), ki jo je organizirala Izpostava URSZR Koper.

Predpostavka vaje je bila, da je v Koprskem zalivu prišlo do onesnaženja morja in je bilo potrebno ukrepanje pripadnikov MORJE in URSP - SVOM, ter uporabe plovil: EKO II, SVOM, Luke Koper ter CZ. Udeleženci so obnovili znanje in postopke rokovanja z opremo za primer onesnaženja morja ter se seznanili z uporabo novih plovil SVOM in CZ. Iz dveh plovil so spustili v morje vodne pregrade ter ju spojili skupaj, ter opravili simulirano zajetje razlitja. Za varovanje na morju je poskrbela Kapitanija s svojim čolnom in posadko. Na vaji so kot opazovalci sodelovali predstavniki Izpostave URSZR Koper, URSP – SVOM, Luke Koper in Fakultete za pomorstvo in promet iz Portoroža.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE