Facebook
Twitter
YouTube

Usklajevanje Regijskega načrta zaščite in reševanja ob velikem po (12. 2. 2019)

Usklajevanje Regijskega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Obalno regijo

Usklajevanje Regijskega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Obalno regijo Na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS št.24/12, 78/16), vabimo občine in druge izvajalce, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, da podajo svoje predloge in pripombe na predlog Regijskega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Obalno regijo. Zbiranje predlogov in pripomb poteka od 12.2.2019 do 12.3.2019, na elektronski naslov gp.kp@urszr.si.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Načrt (PDF datoteka)