Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS NATEČAJA LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL ZA LETO 2018/2019 (13. 8. 2018)

Tudi v šolskem letu 2018/2019 je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala natečaj za likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče - Neurje«.

V šolskem letu 2018/2019 je Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) razpisala natečaj »Naravne in druge nesreče - Neurje« za predšolsko in šolsko mladino. Tema natečaja je Neurje.

Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah. Izpostava Koper bo razpis poslala vsem osnovnim šolam in vrtcem v regiji.

Likovni in literarni izdelki morajo prispeti na Izpostavo URSZR Koper do 4.2.2019. Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala 5 del in jih poslala na državni izbor. Na regijskem nivoju bodo izbrana dela nagrajena, nagrajen bo tudi najaktivnejši vrtec in osnovna šola.

Maja 2019 bo URSZR organizirala zaključno prireditev državnega natečaja, na kateri bo 35–im najboljšim avtorjem likovnih in pisnih del ter njihovim mentorjem podelila nagrade, priznanja in potrdila.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis natečaja 2018/2019 (PDF datoteka)

Privolitev otroka (Word datoteka)

Privolitev mentorja (Word datoteka)