Facebook
Twitter
YouTube

Načrt ZIR ob nesreči na morju (17. 10. 2017)

Načrt zaščite in reševanja ob nesreči na morju verzija 1.0 (predlog) je nadgradnja načrta zaščite in reševanja ob nesrečah na morju, verzija 2.0, ki ga je Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrstva za obrambo pripravila leta 2011.

Načrt zajema tako nesreče na morju kot tudi onesnaženje obale. Prenovljena je tudi ocena ogroženosti z elementi ocene tveganja za tovrstne nesreče. Posebno poglavje je onesnaženja obale katero zahteva širšo intervencijo in dolgotrajnejšo sanacijo. Slednje zahteva ukrepanje in sodelovanje različnih subjektov in služb od lokalnih skupnosti, društev, upravljavcev krajinskih in drugih parkov, luke in pristanišč, zaščitenih območij in solin, itn.

Vabimo vas, da svoje morebitne pripombe in dopolnitve pošljete na e naslov gp.kp@urszr.si. v roku 30 dni.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Osnutek načrta (Word datoteka)