Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS ZA REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI CZ IN RK (10. 4. 2016)

Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Koper razpisuje regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo izvedeno v soboto 11. junija 2016 na območju Ankarana. Organizator preverjanja bosta Izpostava URSZR Koper in OZRK Koper. Na preverjanju bodo sodelovale tudi ekipe iz območja Izpostave URSZR Nova Gorica.

V preverjanju usposobljenosti lahko sodelujejo :

-        ekipe prve pomoči Civilne zaščite v Obalni regiji, ki jih organizirajo občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi ter druge nevladne  organizacije, ki so organizirane v skladu z 3. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. l. RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) ter opremljene in usposobljene v skladu s Pravilnikom o kadrovski in materialni formaciji enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. l. RS, št. 104/08);

-        ekipe prve pomoči Rdečega križa ter ekipe prve pomoči iz sestave stacionarija in nastavitvenih enot Rdečega križa organizirane v skladu s Sklepom o določitvi in ustanavljanju enot prve pomoči RK za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju RS (GO RKS na 18. seji, dne 27.1.2009);

 

Ekipa je sestavljena iz največ šestih članov/pripadnikov, ki imajo opravljen Temeljni program usposabljanja ekip za prvo pomoč (št.: 604-46/2011-3 DGZR z dne 30.6.2011) ali  tečaj za bolničarja prve pomoči pri Rdečem križu Slovenije (Strokovni center za prvo pomoč pri RKS, dne 13.6.2011).  Ekipo lahko spremlja tudi rezervni član ekipe.

 

Člani ozirima pripadniki ekipe morajo imeti najmanj 18 let. V ekipi prve pomoči prostovoljnih organizacij  (RKS, ZTS, ZSKSS GRZS, GZ..)lahko prostovoljno sodelujejo tudi moški in ženske, ki so stari najmanj 15 let.

 

Kot član, na preverjanju usposobljenosti, ne more sodelovati učitelj ali predavatelj prve pomoči, ki ima licenco Strokovnega centra za prvo pomoč pri RKS.

 

Ekipa, ki sodeluje na preverjanju usposobljenosti mora biti opremljena v skladu s Pravilnikom o kadrovski in materialni formaciji enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. l. RS, št. 104/08) ter Merili za organiziranje, usposabljanje in opremljanje ekip prve pomoči RKS (5.1.2009). 

 

Člani ekip morajo biti oblečeni v predpisano uniformo Civilne zaščite ali Rdečega križa oziroma gasilske ali druge nevladne organizacije, ki ekipo organizira.

 

Na preverjanju lahko ekipo spremlja tudi fotograf oziroma snemalec (spremljevalec), ki se ga prijavi ob prijavi ekipe na preverjanje. Spremljevalec ne sme ovirati delo članov ekipe in ocenjevalcev na delovnem mestu.

 

Na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK, ki bo izvedeno predvidoma v začetku oktobra 2016 v Slovenj Gradcu,  ima pravico sodelovati ekipa, ki je bila  prvo uvrščena na regijskem  preverjanju.

 

Pravico seodelovanja na državnem preverjanju bo imela tudi najboljša drugo uvrščena ekipa regijskih preverjanj. Kot merilo za določitev ekipe se bo upoševal najvišji dosežen procent uspešnosti vseh drugo uvrščenih  ekip regijskih preverjanj usposobljenosti CZ in RK v letu 2016, na podlagi rezultatov vnesenih v internetno aplikacijo za izračun rezultatov.

 

Potrebna finančna sredstva za organizacijo ter izvedbo državnega in regijskega preverjanja usposobljenosti ekip dogovorno zagotovita Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in RKS.

 

Stroške sodelujočih ekip vezane na opremo, izobraževanje in udeležbo na preverjanju krijejo njihovi ustanovitelji.

 

Pravila za preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK v 2016 letu ter Prijavnica za preverjanje usposobljenosti ekip prve  pomoči CZ in RK se nahajajo v prilogi (ikone na desni strani).

 

Ekipo prve pomoči prijavite najkasneje do 13. maja 2016 na Izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje Koper, Ferrarska 5b na priloženem obrazcu (prijavnici). Po prejetju prijavnice bodo prijaviteljem posredovane dodatne informacije.

 

Za vsa morebitna pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki  6684-200 ali 6684-201.

 

 

Za dopolnitev in obnovitev znanja ekip, ki bodo sodelovale na preverjanjih usposobljenosti se priporoča organiziranje predhodnega dopolnilnega usposabljanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE