Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI IZBOR LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL V ŠOLSKEM LETU 2015/16 (18. 3. 2016)

Tudi v šolskem letu 2015/2016 je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala natečaj za likovna in literarna dela na temo " Naravne in druge nesreče – Delujmo preventivno". Natečaj je Izpostava URSZR Koper razpisala že v mesecu juniju 2015 z namenom, da se ga vnese v program dela za naslednje šolsko leto.

Na natečaju za likovna dela so sodelovali otroci razdeljeni v štiri starostne skupine, za literarna dela pa v tri starostne skupine. V prvi kategoriji so bili predšolski otroci, v drugi kategoriji so bili učenci I. triletja OŠ in učenci OŠ s posebnim programom, v tretji kategoriji učenci II. triletja OŠ in učenci OŠ s posebnim programom in v četrti kategoriji učenci III. triletja OŠ in učenci OŠ s posebnim programom. Natečaja se je udeležilo 6 vrtcev s svojimi enotami ter 3 osnove šole s podružnicami. Na natečaj je prispelo 67 likovnih del, literarnih del žal ni bilo. Sodelovalo je 87 otrok in 20 mentorjev. Regijska komisija je izbrala najboljša likovna in literarna dela in jih poslala na državni izbor. Poslano je bilo 13 likovnih del.

Za najaktivnejši vrtec za natečaj "Naravne in druge nesreče – Delujemo preventivno" v šolskem letu 2015/16 je bil izbran:
VRTEC »L`AQUILONE«, OSNOVNA ŠOLA DANTE ALIGHIERI, ULICA OKTOBRSKE REVOLUCIJE 10, 6310 IZOLA - ISOLA

Za najaktivnejšo osnovno šolo je bila izbrana:
OSNOVNA ŠOLA KOPER, CESTA ZORE PERELLO GODINA 1, 6000 KOPER – CAPODISTRIA

Zaključna prireditev državnega natečaja bo v maju v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE