Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS 20. NATEČAJA LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL ZA LETO 2015/2016 (10. 6. 2015)

Tudi v šolskem letu 2015/2016 je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala natečaj za likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče - Delujmo preventivno«.

V šolskem letu 2015/2016 je Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) razpisala 20. natečaj »Naravne in druge nesreče - Delujmo preventivno« za predšolsko in šolsko mladino. Tema natečaja je Delujmo preventivno.

Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah. Izpostava Koper bo razpis poslala vsem osnovnim šolam in vrtcem v regiji.

Likovni in literarni izdelki morajo prispeti na Izpostavo URSZR Koper do 6.2.2016. Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala 5 del in jih poslala na državni izbor. Na regijskem nivoju bodo izbrana dela nagrajena, nagrajen bo tudi najaktivnejši vrtec in osnovna šola.

Državni izbor bo opravljen do 25. aprila 2016. V maju 2016 bo v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja, kjer bodo 35 avtorjem in njihovim mentorjem podeljene nagrade in potrdila.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Dopis za natečaj 2015/2016 (PDF datoteka)

Priloga razpisa 2015/2016 (Word datoteka)

Obrazec (PDF datoteka)