Facebook
Twitter
YouTube

DAN CIVILNE ZAŠČITE V ANKARANU

Letos je bil dan Civilne zaščite obeležen v sredo, 4.3.2015, na slavnostni prireditvi v Ankarau. Prireditve so se udeležili predstavniki obalne, severnoprimorske in notranjske regije ter predstavniki CZ Italije in Hrvaške.

Letos je bil dan Civilne zaščite obeležen v sredo, 4.3.2015, na slavnostni prireditvi v Adrii Ankaran v sodelovanju z občino Ankaran. Prireditve so se udeležili predstavniki obalne, severnoprimorske in notranjske regije, predstavniki CZ Italije in Hrvaške. Prisotne sta nagovorila župan občine Ankaran Gregor Strmčnik in poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan. Program je povezovala Linda Rotter, popestril pa ga je otroški pevski zbor OŠ dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini.

Ob tej priložnosti so bila podeljena priznanja Civilne zaščite, ki sta jih podelila poveljnik Civilne zaščite za Obalno regijo mag. Zvezdan Božič in poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan.

Bronasti znak Civilne zaščite, ki se podeljuje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči so prejeli: Grbec Dušan, Suban Albert, Koršič Mirjana, Pucer Jan, Žigon Amadeo, Del Giusto Claudio, Peric Franko, Grzetič Ivan, Gerželj Tina, Fakin Denis in Nautic Service d.o.o. Koper.

Srebrni znak Civilne zaščite, ki se podeljuje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju ter krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami so prejeli: Barut Damjan, Bogatec Srečko in De Faveri Matjaž.

Podeljen je bil tudi zlati znak Civilne zaščite, ki se podeljuje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, in sicer županu Mestne občine Koper, Borisu Popoviču.

Bronasti znak Civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno delo pri odpravljanju posledic naravnih nesreč v letu 2014 ob poplavah in žledu so prejeli: Cunja Mirjan, Sirotič Dobrila Irena, PGD Hrvatini, PGD Korte in PGD Piran.

Bronasti znak Civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno delo pri odpravljanju posledic naravnih nesreč v letu 2014 za pomoč drugim državam so prejeli: Sečić Naser, De Faveri Simon, Lazar Alen, Sulčič Gorazd, Viler Alan in Žalac Džani.

Bronasti znak Civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno delo pri odpravljanju posledic naravnih nesreč v letu 2014 (poplave, žled) sta na državni prireditvi v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju prejela mag. Božič Zvezdan in PGD Pobegi Čežarji.

Po uradnem delu je sledilo družabno srečanje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE