Facebook
Twitter
YouTube

Razpis 19. natečaja likovnih in literarnih del za leto 2014/2015 (26. 11. 2014)

Uprava RS za zaščito in reševanje je tudi  v šolskem letu 2014/15 razpisala državni natečaj za likovna in literarna dela na temo " Naravne in druge nesreče – Ogenj ni igrača "  za predšolsko in šolsko mladino.
Natečaj poteka na regijskem in državnem nivoju.

Izpostava URSZR Koper je razpis poslala 17.6.2014 vsem osnovnim šolam in vrtcem v regiji. Likovni in literarni izdelki morajo biti poslani na Izpostavo URSZR Koper do 6. februarja 2015. Državni izbor bo opravljen do 24. aprila 2015. V maju 2015 bo v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja, kjer bodo podeljene nagrade in potrdila 35 avtorjem in njihovim mentorjem.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis natečaja (PDF datoteka)

Priloga razpisa (PDF datoteka)

Obrazec (PDF datoteka)