Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI IZBOR LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL V ŠOLSKEM LETU 2013/14 (20. 3. 2014)

Za šolsko leto 2013/14 je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala natečaj za likovna in literarna dela na temo " Naravne in druge nesreče – Voda! Kaj storiti, da nesreč ne bo." Natečaj je Izpostava URSZR Koper razpisala že v mesecu juniju 2013 z namenom, da se ga vnese v program dela za šolsko leto 2013/2014.

Natečaj je potekal dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju. Razpis je bil 18.6.2013 poslan 31 osnovnim šolam oziroma njihovim podružnicam ter 38. vrtcem oziroma njihovim enotam v Obalni regiji.
Na natečaju za likovna dela so sodelovali otroci razdeljeni v štiri starostne skupine, za literarna dela pa v tri starostne skupine. V prvi kategoriji so bili predšolski otroci, v drugi kategoriji so bili učenci I. triletja OŠ in učenci OŠ s posebnim programom, v tretji kategoriji učenci II. triletja OŠ in učenci OŠ s posebnim programom in v četrti kategoriji učenci III. triletja OŠ in učenci OŠ s posebnim programom.
Natečaja so se udeležili 4 vrtci in 1 enota ter 5 osnovnih šol in 1 podružnica. Na natečaj je prispelo 215 likovnih in 9 literarni del. Sodelovalo je 215 otrok in 43 mentorjev.
Regijska komisija je dne 7.3.2014, kar je razvidno iz objavljenega zapisnika o izboru najboljših likovnih in literarnih del, izbrala dela in jih poslala na državni izbor. Poslano je bilo 16 likovnih del in 9 literarnih del.
Za najaktivnejši vrtec na regijskem natečaju "Naravne in druge nesreče - Voda! Kaj storiti, da nesreč ne bo v šolskem letu 2013/2014 je bil izbran VRTEC L'AQUILONE PRI OŠ DANTE ALIGHIERI IZOLA,  za najaktivnejšo osnovno šolo pa (OŠ) SE PIER PAOLO VERGERIO IL VECCHIO IZ KOPRA.
Zaključna prireditev državnega natečaja bo v maju v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Nagrajenci in njihovi mentorji bodo o tem obveščeni.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE