Facebook
Twitter
YouTube

Regijska prireditev ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite v Izoli (6. 3. 2014)

Letošnja regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite je bila organizirana v sodelovanju z občino Izola v sredo, 5. marca 2014 v Manziolijevi palači v Izoli. Prireditve so se udeležili predstavniki Obalne regije, Severne Primorske in Hrvaške. Slavnostni govornik je bil Branko Dervodel, namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje. Prisotne je nagovoril tudi župan občine Izola mag. Igor Kolenc. Program je povezovala Renata Gutnik. V kulturnem programu je ob spremljavi kitare nastopil kvartet Riba.

Ob tej priložnosti so bila podeljena priznanja Civilne zaščite, ki sta jih podelila poveljnik Civilne zaščite za Obalno regijo mag. Zvezdan Božič in namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Branko Dervodel. Kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči so bronasti znak Civilne zaščite prejeli: Jugovac Sandi, Koprivec Marina, Kristančič Zlatko, Lovrič Primož, Vuk Elvis, Bolčič Tomaž, Franca Žarko in Zakrajšek Nevenka, ki je priznanje prejela na regijski prireditvi Izpostave URSZR Kranj. Kot priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč je srebrni znak Civilne zaščite prejel Gregorič Miran, na državni proslavi pa Športno potapljaško društvo Potapljači Luke Koper. Priznanje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah sta zlati znak Civilne zaščite prejela Obalna gasilska zveza ob počastitvi 60. letnice delovanja in Rakar Igor, ki je priznanje prejel na državni proslavi na Brdu pri Kranju. Za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih nesrečah je plaketo prejel Hrvatin Damijan na državni proslavi na Brdu pri Kranju. Po prireditvi je sledilo družabno srečanje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE