Facebook
Twitter
YouTube

Razpis natečaja za likovna in literarna dela za leto 2013/2014 (3. 12. 2013)

Uprava RS za zaščito in reševanje je v šolskem letu 2013/14 razpisala državni natečaj za likovna in literarna dela na temo " Naravne in druge nesreče – Voda ! Kaj storiti, da nesreč ne bo " za predšolsko in šolsko mladino.

Natečaj poteka na regijskem in državnem nivoju. Izpostava URSZR Koper je razpis poslala 18.6.2013 vsem osnovnim šolam in vrtcem v regiji. Likovni in literarni izdelki morajo biti poslani na Izpostavo URSZR Koper do 7. februarja 2014. Državni izbor bo opravljen do 21. aprila 2014. V maju 2014 bo v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja, kjer bodo podeljene nagrade in potrdila 35 avtorjem in njihovim mentorjem.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis natečaja (PDF datoteka)

Priloga razpisa (PDF datoteka)

Obrazec (PDF datoteka)