Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI IZBOR LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL V ŠOLSKEM LETU 2012/13 (22. 4. 2013)

Tudi v šolskem letu 2012/2013 je bil razpisan natečaj likovnih in literarnih del na temo " Naravne in druge nesreče – Potres". Natečaj je potekal dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju. Razpis je bil 13.6.2012 poslan 31 osnovnim šolam oziroma njihovim podružnicam ter 38. vrtcem oziroma njihovim enotam v Obalni regiji.

Na natečaju za likovna dela so sodelovali otroci razdeljeni v štiri starostne skupine, za literarna dela pa v tri starostne skupine. V prvi kategoriji so bili predšolski otroci, v drugi kategoriji so bili učenci I. triletja OŠ in učenci OŠ s posebnim programom, v tretji kategoriji učenci II. triletja OŠ in učenci OŠ s posebnim programom in v četrti kategoriji učenci III. triletja OŠ in učenci OŠ s posebnim programom.

Natečaja so se udeležili 4 vrtci in 1 enota ter 5 osnovnih šol.  Na natečaj je prispelo 349 likovnih in 11 literarni del. Sodelovalo je 349 otrok in 37 mentorjev. Regijska komisija je dne 20.3.2013, kar je razvidno iz objavljenega zapisnika o izboru najboljših likovnih in literarnih del, izbrala dela in jih poslala na državni izbor. Poslano je bilo 15 likovnih del in 11 literarnih del.

Za najaktivnejši vrtec na regijskem natečaju "Naravne in druge nesreče - Potres" v šolskem letu 2012/2013 je bil izbran VRTEC – GIARDINO D' INFANCIA, DELFINO BLU, KOPER, za najaktivnejšo osnovno šolo pa OŠ DUŠANA BORDONA SEMEDELA .

Zaključna prireditev državnega natečaja bo v sredo, 15.maja ob 10 uri v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Nagrajenci in njihovi mentorji bodo o tem obveščeni.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE