Facebook
Twitter
YouTube

Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite v Portorožu (7. 3. 2013)

Ob dnevu Civilne zaščite je bila regijska prireditev za Obalno regijo v sredo, 6. marca 2013 v dvorani Grand hotela Metropol v Portorožu. Tokratna gostiteljica je bila občina Piran.

Prireditvi so prisostvovali predstavnki Obalne, Notranjske in Severno Primorske regije, gostje iz Italije in Hrvaške. Prireditev je povezovala gospa Elizabeta Fičur, vse prisotne je pozdravil župan občine Piran gospod Peter Bossman, osrednji govornik je bil namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje gospod Branko Dervodel.
V kulturnem programu je nastopil komorni moški zbor Karol Pahor iz Pirana in pevec Slavko Ivančič.

Ob tej priložnosti so bila podeljena priznanja Civilne zaščite.

Kot enkratno priznanje za vodenje intervencije gašenja velikega požara na območju Črnotič in Črnega Kala, ki je bila ena najobsežnejših intervencij na območju Mestne občine Koper sta bronasti znak Civilne zaščite prejela Denis Glavina in Matjaž De Faveri iz Gasislske brigade Koper .
Za požrtvovalnost pri preprečitvi večje škode pri požaru vozila v Gasilskem domu Piran so bronasti znak prejeli: Slaven Dorić, Matjaž Čoprež in Robert Ventin iz Prostovoljnega gasilskega društva Piran.
Za uspešno organizirano in izvedeno vajo varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je prejel bronasti znak Civilne zaščite Obalni dom upokojencev Koper, Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l pa za nemoteno oskrbo Slovenske Istre s pitno vodo, kljub daljšemu sušnemu obdobju in posledičnemu zmanjšanju izdatnosti vodnih virov.
Bronasti znak Civilne zaščite za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči so prejeli: Marino Grbec iz PGD Korte, Edvard Gerželj, Sandi Kozlovič in Elvin Maršič  iz Izpostave URSZR Koper.

Kot priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč je srebrni znak Civilne zaščite prejela Valentina Klemše iz Območnega združenja RK Piran.
 
Zlati znak Civilne zaščite kot priznanje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah je prejel Davorin Fantulin, član štaba Civilne zaščite za Obalno regijo. Ob tej priložnosti mu je bila ob koncu prireditve, zaradi upokojitve, izrečena tudi zahvala za dolgoletno delo v Koordinaciji služb na morju in Operativni pomorski koordinaciji.
Zlati znak Civilne zaščite bo podeljen tudi Obalni gasilski zvezi Koper na proslavi ob počastitvi 60. letnice delovanja zveze.

Plaketo Civilne zaščite za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah je 1. marca 2013 na Brdu pri Kranju na državni proslavi prejel Benjamin Ličer, pilot aerokluba Obalnega letalskega centra Portorož.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE