Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI NAČRT ZIR OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI (3. 12. 2012)

Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list št.24/2012), objavljamo javno predstavitev sprejetega in potrjenega "Regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči za Obalno regijo, verzija 2.0.

Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči za Obalno regijo, verzija 2.0, je nadgradnja Regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči, verzija 1.0, ki je bil izdelan leta 2006. Verzija 2.0 je dopolnjena z radiološkimi nesrečami, v njej pa so upoštevani tudi zaključki iz državne vaje "NEK 2008"

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE