Facebook
Twitter
YouTube

Natečaj za likovna in literarna dela za 2012/2013 (3. 12. 2012)

Tudi letos je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala državni natrčaj za likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesreče - POTRES" za predšolsko in šolsko mladino.

Natečaj poteka na regijskem in državnem nivoju. Izpostava Koper je razpis poslala 13.6.2012 vsem osnovnim šolam in vrtcem v regiji. Likovni in literarni izdelki morajo prispeti na Izpostavo URSZR Koper do 7.2.2013.

Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala 5 del in jih poslala na državni izbor. Na regijskem nivoju bodo izbrana dela nagrajena, nagrajen bo tudi najaktivnejši vrtec in osnovna šola.

Državni izbor bo opravljen do 22. aprila 2013. V maju 2013 bo v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja, kjer bodo 35 avtorjem in njihovim mentorjem podeljene nagrade in potrdila.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE