Facebook
Twitter
YouTube

Regijski izbor likovnih in literarnih del v šolskem letu 2011/12 (20. 3. 2012)

V šolskem letu 2011/2012 je bil razpisan natečaj likovnih in literarnih del na temo " Naravne in druge nesreče v moji okolici. Natečaj je poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju. Na regijskem nivoju se je natečaj že končal, državni izbor pa bo opravljen do 20.4.2012. Razpis je bil 14.6.2011 poslan 31 osnovnim šolam oziroma njihovim podružnicam ter 38. vrtcem oziroma njihovim enotam v Obalni regiji.

Namen natečaja je ozavestiti mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje, da se naravne in druge nesreče dogajajo vsakodnevno, lahko tudi neposredno v njihovi okolici, da z njimi živimo, nekatere pa s svojo dejavnostjo povzročimo tudi sami posredno ali neposredno. Z natečajem želimo mlade seznaniti z možnimi naravnimi in drugimi nesrečami v njihovi okolici ter o ukrepih zaščite pred njimi.

Na natečaju za likovna dela so sodelovali otroci razdeljeni v štiri starostne skupine, za literarna dela pa v tri starostne skupine. V prvi kategoriji so bili predšolski otroci, v drugi kategoriji so bili učenci I. triletja OŠ in učenci OŠ s posebnim programom, v tretji kategoriji učenci II. triletja OŠ in učenci OŠ s posebnim programom in v četrti kategoriji učenci III. triletja OŠ in učenci OŠ s posebnim programom.

Natečaja se je udeležilo 8 vrtcev oziroma enot, 7 osnovnih šol oziroma podružnic in 1 osnovna šola s prilagojenim programom. Na natečaj je prispelo 432 likovnih in 31 literarni del. Sodelovalo je 463 otrok in 52 mentorjev. Regijska komisija je dne 28.2.2012, kar je razvidno iz objavljenega zapisnika o izboru najboljših likovnih in literarnih del, izbrala dela in jih poslala na državni izbor. Poslano je bilo 18 likovnih del in 5 literarnih del.

Državni izbor bo opravljen do 20.4.2012. Meseca maja 2012 bo v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja.

Za najaktivnejši vrtec na regijskem natečaju "Naravne in druge nesreče v moji okolici" v šolskem letu 2011/2012 je bil izbran VRTEC SEČOVLJE, Sečovlje 78, za najaktivnejšo osnovno šolo pa OŠ DUŠANA BORDONA SEMEDELA, Rozmanova 21 a, 6000 Koper.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE