Facebook
Twitter
YouTube

Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite v Kopru (7. 3. 2012)

Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite je bila organizirana v sodelovanju z mestno občino Koper v petek, 2. marca 2012 v dvorani Pokrajinskega muzeja v Kopru.
Prireditve so se udeležili predstavniki Obalne regije, gostje z Notranjske ,Severne Primorske, Italije in Hrvaške. Slavnostni govornik je bil predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje in član republiškega štaba za Civilno zaščito gospod Srečko Šestan. Program je povezoval gospod Danijel Cek.

V kulturnem programu je ob spremljavi klavirja zapela vrhunska angleška pianistka in vokalistka Lucienne Lončina, ki so jo svetovni vetrovi zanesli v Slovenijo, kjer ob morju živi in ustvarja že skoraj dve desetletji.
Ob tej priložnosti so bila podeljena priznanja Civilne zaščite, ki sta jih podelila poveljnik Civilne zaščite za Obalno regijo gospod mag. Zvezdan Božič in član republiškega štaba za CZ gospod Srečko Šestan.

Kot enkratno priznanje za sodelovanje pri pripravi in organizaciji dnevov zaščite in reševanja v Kopru v septembru 2011 so bronasti znak Civilne zaščite prejeli: Slobodan Popovič s koprske občine, predsednica koprskega rdečega križa Irena Sirotič Dobrila, predsednik koprske gasilske zveze Miran Gregorič ter Igor Rakar s koprske občine in odred za podvodno delovanje 430. mornariškega diviziona iz Ankarana, ki sta priznanje prejela na državni prireditvi v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju 1.3.2012.

Kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči so bronasti znak Civilne zaščite prejeli: član štaba CZ občine Piran Aleš Radovac, predsednik gasilskega društva Gradin Miro Kocjančič, član PGD Pobegi Čežarji Dimitrij Vivoda in član PGD Izola Danijel Žigante.

Kot priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč je srebrni znak Civilne zaščite prejel predsednik PGD Movraž in član upravnega odbora koprske gasilske zveze Damijan Hrvatin.
Na prireditvi ob 100 letnici delovanja društva bo podeljen srebrni znak civilne zaščite PGD Dekani.

Priznanje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah je prejel zlati znak Civilne zaščite Obalni letalski center Portorož v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju 1.3.2012.

Po prireditvi je sledilo družabno srečanje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE