Facebook
Twitter
YouTube

Prikolica za množične nesreče v Kopru (9. 12. 2011)

Izpostava URSZR Koper, ki je prevzela prikolico za množične nesreče, predvsem na avtocestah, hitrih cestah, predorih in drugih nesrečah, jo je predala v uporabo in oskrbo Javnemu zavodu Gasilske brigade Koper. S pomočjo prikolice bodo reševalne ekipe hitro in učinkovito ukrepale na kraju nesreče za prvo oskrbo do 20. ponesrečencev. V prikolici je vsa nujna oprema od sanitetnega materiala, različna nosila, razsvetljave s pomočjo agregata in druga tehnična oprema.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE