Facebook
Twitter
YouTube

Osnutek Regijskega načrta ZiR ob jedrski ali radiološki nesreči (8. 12. 2011)

Na podlagi 16.člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02, 17/02, in 76/08) Izpostava URSZR Koper objavlja javno predstavitev osnutka Regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči za Obalno regijo.Vsi zainteresirani lahko podajo pripombe in predloge na osnutek načrta in si ga ogledajo na sedežu Izpostave URSZR Koper, v času od 8.12.2011 do 8.1.2012.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE