Facebook
Twitter
YouTube

Državni načrt zaščite in reševanja ob nesreči na morju (12. 8. 2011)

Na podlagi 18. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 2/02, 17/02, 17/06 in 76/08), objavljamo javno predstavitev ažuriranega državnega načrta zaščite in reševanja ob nesreči na morju.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE