Facebook
Twitter
YouTube

Razpis natečaja za likovna in literarna dela za 2011/2012 (15. 6. 2011)

Uprava RS za zaščito in reševanje je za šolsko leto 2011/2012 razpisala državni natečaj na temo"Naravne in druge nesreče v moji okolici" za predšolsko in šolsko mladino.

Natečaj bo potekal dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju. Izpostava URSZR Koper pričakuje izdelke do 3.2.2012.  Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala po 5 del in jih poslala na državni izbor.  Na regijskem nivoju bodo izbrana dela nagrajena.  Nagrajen bo tudi najaktivnejši vrtec in šola.  Državni izbor bo opravljen do 20.4.2012.  Meseca maja bo v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE