Facebook
Twitter
YouTube

Četrto usposabljanje pogodbenikov CZ na ladji Triglav

Z namenom, da se obnovi in izpopolni usposobljenost pogodbenih pripadnikov CZ ter delavcev Izpostave URSZR Koper ob ekoloških in drugih nesrečah na morju ter preizkusi uporabo vojaške ladje Triglav za potrebe zaščite, reševanja in pomoči je bilo izvedeno dvodnevno, regijsko, terensko in praktično usposabljanje dne 12.4. in 13.4.2011.

Cilj vaje je bil: preizkusiti uporabo vojaške ladje Triglav ter manjših čolnov SV za potrebe nameščanja in spuščanja vodnih pregrad, preizkusiti praktično rokovanje z vodnimi pregradami na morju, preizkusiti spajanje segmentov vodnih pregrad v morju, sidranje vodnih pregrad in čiščenje segmentov.

Pogodbeni pripadniki CZ in delavci Izpostave URSZR Koper so si prvega dne z vodenim spremstvom SV ogledali vojaško ladjo Triglav in preučili možnosti namestitve vodnih pregrad in vseh potrebnih pripomočkov na ladjo. Istega dne so pogodbeniki CZ v skladišču Luke Koper pripravili kolut s pregradami in vso potrebno tehniko, ki je potrebna pri napihovanju in spuščanju pregrad v morje.
Vsa oprema se je iz skladišča odpeljala pred vojaško ladjo Triglav. S pomočjo ladijskega dvigala se je oprema in kolut z vodnimi pregradami prenesla na zadnji del ladje.

Drugi dan je sledilo odplutje ladje na odprto morje, kjer se je preizkušalo spuščanje pregrad preko krme ladje v morje. Preizkušena sta bila dva načina in sicer dvig in spust vodnih pregrad z zasidrano ladjo ter z ladjo med plovbo. Pri tem sta sodelovala tudi dva gumijasta čolna, CZ in SV. Usposabljanje se je zaključilo v popoldanski urah.

Za uspešno usposabljanje in omogočanje preizkusa namestitev in spuščanje vodnih pregrad v morje iz vojaške ladje Triglav gre zahvala SV in njihovim vodstvenim kadrom in vsem sodelujočim pripadnikom SV, ki so nudili vso potrebno logistiko in pomoč.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE