Facebook
Twitter
YouTube

Regijski izbor likovnih in literarnih del 2010/11 (14. 3. 2011)

Natečaj likovnih in literarnih del, ki poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, je bil v šolskem letu 2010/2011 razpisan na temo" Naravne in druge nesreče - Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah". Razpis je bil 18.6.2010 poslan 30 osnovnim šolam oziroma njihovim podružnicam ter 38. vrtcem oziroma njihovim enotam v Obalni regiji.

Namen natečaja je bil ozavestiti mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje, da se naravne in druge nesreče dogajajo vsakodnevno in da se lahko zgodijo tudi nam. Ob naravnih in drugih nesrečah je vsakdo dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Največkrat pa ob naravnih in drugih nesrečah priskočijo na pomoč ljudje – reševalci, ki so usposobljeni in opremljeni za zaščito, reševanje in pomoč. To so lahko gorski reševalci, jamarji, potapljači, gasilci, reševalci z reševalnim psom, taborniki in skavti, pripadniki civilne zaščite, člani rdečega križa, reševalci nujne medicinske pomoči, reševalci iz vode, SV, policija ter ostali.

Na natečaju za likovna dela so sodelovali otroci razdeljeni v štiri starostne skupine, za literarna dela pa v tri starostne skupine. V prvi kategoriji so bili predšolski otroci, v drugi kategoriji so bili učenci I. triletja OŠ in učenci OŠ s posebnim programom, v tretji kategoriji učenci II. triletja OŠ in učenci OŠ s posebnim programom in v četrti kategoriji učenci III. triletja OŠ in učenci OŠ s posebnim programom.

Natečaja se je udeležilo 10 vrtcev oziroma enot in 10 osnovnih šol oziroma podružnic. Na natečaj je prispelo 336 likovnih in 5 literarni del. Sodelovalo je 347 otrok in 55 mentorjev.

Regijska komisija je dne 25.2.2011, kar je razvidno iz objavljenega zapisnika o izboru najboljših likovnih in literarnih del, izbrala dela in jih poslala na državni izbor. Poslano je bilo 20 likovnih del in 4 literarna dela. Državni izbor bo opravljen 18.4.2011. Meseca maja 2011 bo v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja.

Za najaktivnejši vrtec na regijskem natečaju "Naravne in druge nesreče – Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah" v šolskem letu 2010/2011 je bil izbran VRTEC L'AQUILONE PRI OŠ DANTE ALIGHIERI IZOLA, za najaktivnejšo OŠ pa OŠ ELVIRE VATOVEC PRADE.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE