Facebook
Twitter
YouTube

Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite v Izoli (11. 3. 2011)

Osrednja regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite je bila organizirana v sodelovanju z občino Izola v sredo, 9. marca v Manziolijevi palači v Izoli.

Prireditve so se udeležili predstavniki Obalne regije, gostje z Notranjske ,Severne Primorske, Italije in Hrvaške. Slavnostni govornik je bil poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije gospod Miran Bogataj. Prisotne je nagovoril tudi župan občine Izola gospod mag. Igor Kolenc. Program je povezoval gospod Danijel Cek.
V kulturnem programu je ob spremljavi kitare zapela Vladka Gojak.

Ob tej priložnosti so bila podeljena priznanja Civilne zaščite, ki sta jih podelila poveljnik Civilne zaščite za Obalno regijo gospod mag. Zvezdan Božič in poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije gospod Miran Bogataj.

Kot priznanje za hrabra dejanja ter za izjemne enkratne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob poplavah v času od 16.9. do 20.9.2010 v Obalni regiji so bronasti znak Civilne zaščite prejeli: PGD Dekani, Igor Franca, Denis Glavina Radoslav David, Loris Gerič, Marko Vodopivec, Robert Gregorič, Uroš Iskra, Aleksander Simić, Tomi Kolarić in Peter Ventin, ki je priznanje prejel na državni prireditvi v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju 28.2.2011.

Kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči so bronasti znak Civilne zaščite prejeli: Mirela Flego, Igor Marsetič, Zorka Sotlar, Adria Tow, d.o.o. , polkovnik Miran Rožanc in Društvo tabornikov "Rod Jadranski stražarji Izola, ki je priznanje prejelo na državni prireditvi v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju 28.2.2011.

Kot priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč je srebrni znak Civilne zaščite prejel Davorin Fantulin.

Priznanje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah sta prejala zlati znak Civilne zaščite poveljnik Civilne zaščite za Obalno regijo mag. Zvezdan Božič in Prostovoljno gasilsko društvo Pobegi – Čežarji.
Po prireditvi je sledilo družabno srečanje.

Če ne vidite videa, preverite, da imate nameščen Windows Media Player vtičnik.
nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE