Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrt ZiR ob nesreči zrakoplova za Obalno regijo (23. 12. 2010)

Na podlagi 18. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 2/02, 17/02, 17/06 in 76/08), objavljamo javno predstavitev sprejetega in potrjenega Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za Obalno regijo, verzija 2.0.

Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za Obalno regijo, verzija 2.0 je na ogled od 28. 12. 2010 do 28.1.2011, vsak delovni dan od 8.30 do 14.30 ure na sedežu Izpostave URSZR Koper, Ferrarska 5 b, 6000 Koper.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE