Facebook
Twitter
YouTube

Razpis natečaja za likovna in literarna dela (31. 8. 2010)

Uprava RS za zaščito in reševanje je za šolsko leto 2010/2011 razpisala državni natečaj za likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesreče - Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah" za predšolsko in šolsko mladino.

Izpostava URSZR Koper je poslala v mesecu juniju 2010 vsem osnovnim šolam ter vzgojno varstvenim ustanovam na obalnem območju razpis, ki bo potekal dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju. Rok za dostavo likovnih in literarnih del je 2.2.2011 in sicer na naslov: Izpostava URSZR Koper, Ferrarska 5 b, 6000 Koper. Podrobnosti so razvidne iz priloženega dopisa in razpisa.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE