Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrt ZiR ob nesreči zrakoplova za Obalno regijo (1. 9. 2010)

Javno zbiranje predlogov in pripomb na prenovljeni Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za Obalno regijo, verzija 2.0.

Izpostava URSZR Koper zbira predloge in pripombe na prenovljeni Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za Obalno regijo, verzija 2.0. Načrt je bil izdelan v skladu z Državnim načrtom ZiR ob nesreči zrakoplova, verzija 4.0. Zbiranje predlogov in pripomb poteka od 1.9. do 30.9.2010, vsak dan od 8 do 15 ure na sedežu Izpostave URSZR Koper, Ferrarska 5 b, 6000 Koper ali na e-naslovu: izpostava.kp@urszr.si.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE