Facebook
Twitter
YouTube

Regijski izbor likovnih in literarnih del za leto 2009/2010 (9. 3. 2010)

V letu 2009/2010 je bil razpisan natečaj za likovna in literarna dela na temo" Naravne in druge nesreče – Živali in nesreče". Razpis je bil poslan z dopisom št. 603-138/2009-11 dne 26.6.2009 vsem 31 vrtcem oziroma enotam in 28 šolam in njihovim podružnicam.
Na natečaju za likovna dela so lahko sodelovali predšolski otroci v I. kategoriji, za likovna in literarna dela učenci 1. triletja osnovne šole (devetletke) in učenci osnovnih šol s prilagojenim programom v II. kategoriji, učenci 2. triletja osnovne šole (devetletke) in učenci osnovnih šol s prilagojenim programom v III. kategoriji ter učenci 3. triletja osnovne šole (devetletke) in učenci osnovnih šol s prilagojenim programom v IV. kategoriji.

Natečaja se je udeležilo 9 vrtcev s svojimi enotami ter 10 šol s svojimi podružnicami. Na natečaj je prispelo 290 likovnih in 3 literarna dela. Sodelovalo je 298 otrok in 54 mentorjev.

Regijska komisija je dne 17.2.2010, kar je razvidno iz objavljenega zapisnika o izboru najboljših literarnih in likovnih del, izbrala iz vsake kategorije 5 likovnih del ter 3 literarna dela, ki so prispela na natečaj in jih poslala na državni izbor. Poslano je bilo 20 likovnih del in 3 literarna.

Kot najaktivnejši vrtec je bil izbran "Vrtec Sečovlje", Osnovna šola Sečovlje pa je bila izbrana za najaktivnejšo osnovno šolo.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE