Facebook
Twitter
YouTube

Vaja "Požar v hotelu Kempinski 2010" (8. 3. 2010)

Občina Piran je skupaj z Istrabenz hoteli Portorož d.o.o. 8.3.2010 ob 11.00 uri izvedla vajo " Požar v hotelu Kempinski 2010". Vaja je zajemala prikaz evakuacije zaposlenih in gostov hotela "Kempinski", reševanje ujetih oseb iz tretjega nadstropja in iskanje pogrešane osebe. Namen vaje je bil preveriti usposobljenost zaposlenih za ukrepanje v izrednih razmerah, požarni red ter evakuacijske in intervencijske poti.

Izvedla se je na predpostavki, da je v eni od sob zaradi malomarnosti vinjenega gosta prišlo do požara, ki ga sami zaposleni niso uspeli pogasiti. Po obvestilu na ReCO Koper, številko 112 se je začela vaja. Aktiviran je bil JZ GB Koper, GZ Piran, PGD Piran, PGD Sečovlje, Prehospitalna enota Obala , Policijska postaja Piran in Urad za občinsko inšpekcijo in redarstvo občine Piran. Prisoten je bil tudi Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – Izpostava Koper in delavca Izpostave URSZR Koper.
Vajo je vodil poveljnik Civilne zaščite občine Piran, izvajanje gašenja in reševanje vodja gasilske intervencije, zavarovanje območja požara in zagotavljanje varnosti vodja policijske intervencije skupaj z redarsko službo ter medicinsko nujno pomoč pa vodja zdravstvene intervencije.
Gasilci so uspešno pogasili požar in  pomagali pri evakuaciji zaposlenih in gostov hotela, reševalci so poskrbeli za oskrbo poškodovanih (med zaposlenimi in obiskovalci ni bilo huje poškodovanih), policija in redarstvo pa za ustrezno zavarovanje okolice hotela.
Vaja je bila zaključena ob 12.00 uri. Sledil je zbor udeležencev vaje in pozdravni nagovor.
Analiza vaje  bo pokazala, kje je potrebno določene pomanjkljivosti odpraviti .

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE