Facebook
Twitter
YouTube

Natečaja za likovna in literarna dela za šolsko l. 2009/10 (30. 6. 2009)

Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Koper razpisuje za šolslko leto 2009/2010 regijski natečaj za likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesreče - Živali in nesreče ".

Natečaj je namenjen predšolski in šolski mladini in poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju.  Zaželeno je, da na natečaju sodelujejo vsi vrtci in osnovne šole iz Obalne regije.  Podrobnosti natečaja so navedene v prilogi  št. 603-138/2009-11 z dne 26.6.2009.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis regijskega natečaja (PDF datoteka)

Obrazec (PDF datoteka)