Facebook
Twitter
YouTube

Regijski izbor likovnih in literarnih del za leto 2008/2009 (6. 3. 2009)

V letu 2008/2009 je bil razpisan natečaj na temo "Naravne in druge nesreče – Klic v sili 112", ki se je iztekel dne 2.2.2009.
Razpis je bil poslan 28 vrtcem, oziroma enotam ter 27 šolam in njihovim podružnicam.
Do določenega dne je prispelo 262 likovnih del v vseh kategorijah in 4 literarna dela.

Regijska komisija je dne 19.2.2009, kar je razvidno iz priloženega zapisnika , izbrala iz vsake kategorije po pet del, kjer je bilo možno, in jih poslala na državni izbor. Poslano je bilo 15 likovnih del in 4 literarna.

Kot najaktivnejši vrtec je bil izbran vrtec Aquilone Izola pri OŠ Dante Alighieri Izola.
Osnovna šola Dušana Bordona Koper pa je bila izbrana za najaktivnejšo osnovno šolo.

Državni izbor bo opravljen do 17.4.2009. Najboljši izdelki na državnem nivoju (po 5 iz vsake kategorije) bodo nagrajeni na skupni prireditvi meseca maja 2009 v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE