Facebook
Twitter
YouTube

Razpis natečaja za likovna in literarna dela za 2008/2009 (21. 7. 2008)

Uprava RS za zaščito in reševanje je za šolsko leto 2008/2009 razpisala državni natečaj za likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesreče - Klic v sili 112" za predšolsko in šolsko mladino. Pogoji razpisa so v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis natečaja 2008/09 (PDF datoteka)