Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev služb zaščite in reševanja v OŠ Sečovlje (16. 4. 2008)

Na podlagi letnega programa se je dne 14.4.2008 v OŠ Sečovlje odvijala predstavitev služb zaščite in reševanja. Sodelovali so predstavniki ReCO Koper, JZGB Koper, PU Koper , Policijske postaje Piran in Zdravstvenega doma Lucija. Učencem in učiteljem četrtih in petih razredov je bila predstavljena vloga, delo in oprema posameznih služb. Pri tem so praktično preizkusili rokovanje s posamezno opremo, kot so radijske postaje in osebna zaščitna oprema posameznih enot. Učencem in predstavnikom šole je bilo posredovano gradivo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga bodo uporabili za osebno seznanitev in dejavnost šole.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE