Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev služb zaščite in reševanja v OŠ Šmarje (16. 4. 2008)

Na podlagi letnega programa se je dne 21.3.2008 v OŠ Šmarje odvijala predstavitev služb zaščite in reševanja. Sodelovali so predstavniki ReCO Koper, JZGB Koper, PU Koper, Policijske postaje Koper, Zdravstvenega doma Koper in Slovenske vojske. Učencem in učiteljem četrtih in petih razredov je bila predstavljena vloga, delo in oprema posameznih služb. Pri tem so praktično preizkusili rokovanje s posamezno opremo, kot so radijske postaje in osebna zaščitna oprema posameznih enot. Učencem in predstavnikom šole je bilo posredovano gradivo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga bodo uporabili za osebno seznanitev in dejavnost šole.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE