Facebook
Twitter
YouTube

Regijski izbor likovnih in literarnih del (5. 3. 2008)

Za leto 2007/20008 je bil razpisan državni natečaj za likovna in literarna dela na temo" Naravne in druge nesreče – SUŠA". Na natečaju je sodelovalo 12 vrtcev in 6 osnovnih šol.

 Na razpis je skupaj prispelo 197 likovnih del in 6 literarnih. Od tega je prispelo v prvi kategoriji 137 likovnih del, v drugi kategoriji 36 likovnih del in 3 literarna dela, v tretji kategoriji 3 likovna dela in 3 literarna dela ter v četrti kategoriji 21 likovnih del.

 Regijska komisija je iz vsake kategorije izbrala po pet del (če je bilo možno) in jih poslala na republiški izbor. Poslano je bilo 18 likovnih del in 6 literarnih. Podrobnosti so razvidne iz priloge.

Za najaktivnejši vrtec je bil izbran Vrtec Mavrica Izola, za najaktivnejšo šolo pa Osnovna šola Dušana Bordona Semedela.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Podrobnosti o izboru (PDF datoteka)

Likovna dela (PDF datoteka)

Literarna dela (PDF datoteka)