Facebook
Twitter
YouTube

Razpis regijskega natečaja za likovna in literarna dela (27. 8. 2007)

Uprava RS za zaščito in reševanje je za šolsko leto 2007/2008 razpisala državni natečaj za likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesreče - Suša" za predšolsko in šolsko mladino.  Pogoji razpisa so v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis za leto 2007/08 (PDF datoteka)