Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev služb zaščite in reševanja na OŠ Vojke Šmuc (13. 6. 2007)

Na OŠ Vojke Šmuc v Izoli se je dne 8.6.2007 odvijala predstavitev služb zaščite in reševanja.

Na predstavitvi so sodelovali predstavniki ReCO, JZGB, PU OKC in Policijske postaje Izola. Več kot sto učencem nižjih razredov, ki so se izmenjevali po skupinah, je bila predstavljena vloga, delo in oprema posameznih služb. Učenci so lahko praktično preizkusili rokovanje s posamezno opremo , kot so radijske postaje in osebna zaščitna oprema posameznih enot CZ. Predstavnikom šole in učencem so bile posredovane zgibanke, plakati in drugo gradivo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga bodo uporabili za osebno seznanitev in dejavnost šole.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE