Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrti zaščite in reševanja (21. 6. 2008)

Izpostava URSZR Koper ima sprejete naslednje Regijske načrte zaščite in reševanja na območju Obalne regije:

1. Regijski načrt zaščite in reševanja v primeru najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev (ver.:2.0).

2. Regijski načrt ukrepanja ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi.

3. Regijski načrt zaščite in reševanja ob potresu (ver.: 1.0).

4. Regijski načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih (ukrepi in naloge zaščite, reševanja in pomoči).

5. Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči (ver.: 1.0).

6. Regijski načrt zaščite in reševanja ob letalski nesreči (ver.:1.0).

7. Regijski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči (ver.:2.0). (NOVO)

8. Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesrečah v predorih (ver.: 1.0).

9. Regijski načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju (ver.: 2.0). (NOVO)

10. Regijski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s  klasičnimi sredstvi v Obalni regiji (ver.:1.0).

11. Regijski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti za Obalno regijo (ver.:1.0) (NOVO)

12.  Državni načrt zaščite in reševanja ob nesreči na morju (ver.: 2.0) - (ažuriran junija 2008)  

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE