Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev služb zaščite in reševanja na OŠ Sečovlje (18. 4. 2007)

Na OŠ Sečovlje se je dne 17.4.2007 odvijala predstavitev služb zaščite in reševanja.

Sodelovali so predstavniki ReCO, JZGB, PU OKC, Policijske postaje in Zdravstvenega doma Koper. Učencem in učiteljem četrtih razredov je bila predstavljena vloga, delo in oprema posameznih služb. Pri tem so praktično preizkusili rokovanje s posamezno opremo, kot so radijske postaje in osebna zaščitna oprema posameznih enot CZ. Učencem in predstavnikom šole so bile posredovane zgibanke, plakati in drugo gradivo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga bodo uporabili za osebno seznanitev in dejavnost šole.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE