Facebook
Twitter
YouTube

Resolucija o nacionalnem programu VNDN 2016-2022 (9. 12. 2016)

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (ReNPVNDN 16-22)
(Uradni list RS, št. 75/2016)

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE