Facebook
Twitter
YouTube

Pelinolistna žvrklja (Ambrozija) (16. 5. 2016)

Pelinolistna žvrklja (Ambrozija), invazivna rastlina, ki ima lahko za posledice razne alergije pri človeku oziroma oteženo dihanje.

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) in druge sorodne neofitne vrste iz rodu Ambrosia, so edine škodljive rastline, za katere je v Sloveniji predpisano obvezno zatiranje, in sicer od pričetka rastne dobe ambrozije. V letu 2010 je bila sprejeta sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin. Na podlagi Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, 63/10) mora imetnik zemljišča, na katerem raste ta škodljiva rastlina, odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več ter opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra. Ker se pri nas navzoča pelinolistna ambrozija po košnji hitro obrašča, je potrebno košnjo ali druge ukrepe zatiranja izvajati celo rastno dobo, da preprečimo širjenje z tvorbo novih semen.

Več si lahko ogledate in preberete na povezavah:


http://www.zurnal24.si/ambrozijo-so-dolzni-uniciti-lastniki-zemljisc-clanek-254206
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/skodljive_rastline/ambrozija/

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE