Facebook
Twitter
YouTube

Varnost živil v izrednih razmerah 2014 (23. 4. 2014)

Navodila in priporočila ob izrednih razmerah
 
V običajnih razmerah lahko živila nabavljamo sproti. Številne naravne nesreče in druge izredne razmere (poplave, potresi, plazovi, neurja, radioaktivno onesnaženje…) lahko hitro privedejo do stanja, ko ne bo mogoče nabaviti najnujnejših živil oziroma dopolnjevati zalog. Na potrebo po zagotavljanju določenih količin zalog pomembnih živil opozarjajo tudi vojne razmere v nekaterih predelih sveta.
  
Brošuro Varnost živil v izrednih razmerah lahko najdete v prilogi.Številne naravne in druge nesreče (neurja, poplave, plazovi, potresi, izpad električne
energije, radioaktivno onesnaženje …) lahko hitro privedejo do stanja, ko ne bo na
razpolago pitne vode in ne bo mogoče nabaviti najnujnejših živil. V izrednih razmerah sta
higienska priprava in rokovanje s hrano in pitno vodo ključni za ohranjanje zdravja.
Neurejeni higienski pogoji, vključno s pomanjkanjem pitne vode, sanitarij in primernih
pogojev za pripravo hrane, so bili med poplavami in potresi že vzrok masovnih izbruhov
bolezni, povzročenih z onesnaženimi živili. V izrednih razmerah je uživanje varnih živil
zelo pomembno, saj je človek izpostavljen dodatnim psihičnim in fizičnim naporom, stresu,
pomanjkanju, podhranjenosti ... To še posebej velja za otroke, nosečnice in starejše ljudi
ter za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom, ki so dovzetnejši za okužbe in zastrupitve z
živili.
V izrednih razmerah je pitna voda iz javnih vodovodnih sistemov obravnavana kot
onesnaženo živilo (razen s posebnimi zagotovili upravljavca vodovodov), zato jo je
potrebno prekuhavati ali kako drugače pripravljati. Če je le mogoče, se uporablja
embalirano pitno vodo. Redno je treba spremljati informacije upravljavca vodovoda
oziroma drugih pristojnih ustanov o kakovosti pitne vode, ki jih objavljajo v sredstvih
javnega obveščanja in dosledno upoštevati njihova navodila o morebitnih ukrepih
(prekuhavanje, prepoved uporabe za prehranske namene, izpiranje hišnega vodovodnega
omrežja …).
 
 
Izdajatelj: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
 
Povezava: http://www.nijz.si/

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE